Skip to Content

Work

Sachte verbetering der Psalm-rymen Datheni : dat is, De CL. Psalmen Davids, wel-eer door Petrus Dathenus op Nederlantsche rijmen gestelt, ende in de kercken van Nederlandt tot noch toe gebruyckt...Tot dienst der Nederlantsche kercken bereyt ende aen't licht gegeven door Abrahamus Tommius...Geheel met noten gedruckt...vervattende oock de Christelicke Catechismus met de kerckelicke formulieren ende gebeden

Creator
Contributing Institution
Subject
Format (Original)
Language
Publisher
In Collection:
Type
URL
Rights
  • Copyright Not Evaluated. The copyright and related rights status of this Item has not been evaluated. Please refer to the organization that has made the Item available for more information. You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/